Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tư, 2017

Mưa

Hình ảnh
Mưa ở mỗi góc phố nó khác lắm, có chổ mưa như xối xả, có chổ mưa chập chờn như đang dọa ma, nhưng sao thấy mưa ở đâu cũng chưa ngon lành bằng mưa ở quê nhà. Mưa ở quê nó lạnh lẽo, cành cây thì xô nhau, mặt đường đất thì trơn lắm và mưa thâu đêm rất mạnh. Vậy mà thấy mê lắm, mê là bởi mỗi đêm mưa nằm trùm chăn, bịt tai mà ngủ, mát mát, êm êm rồi ngủ rất ngon. Bởi vậy mới thấy mưa mỗi nơi mỗi khác, nhưng mà cũng mong mưa đêm thôi, đừng kéo quá dài để cho người dân còn mưu sinh nữa.
Nguồn ảnh: google search. :)