Bài đăng

Đau

Đi làm về đau cơ quá
Tin nhắn gửi đi nhưng không biết ai sẽ nhận
Em vẫn luôn nhớ về anh, mong gặp anh dù ở bất kì nơi đâu.
Còn anh thì sao?
Em mong một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện.
Ngày mưa tan
Bạn đã trải qua những kì thi bằng cách nào?